Èn barnehage, 6 avdelinger.

Eikely barnehage er Frolands eldste og største barnehage. Vi har pr. i dag 6 avdelinger.

Barnehagen vår er delt inn i 3 avdelinger for 0 - 3 år, og 3 avdelinger for 3 - 6 år.

De tre småbarnsavdelingene, Tyttebær, Jordbær og Bjørnebær har plass til 12 barn hver.

De tre store avdelingene, Blåbær, Solbær og Bringebær har plass til 24 barn hver.

I hovedsak driver vi som 6 separate avdelinger med fast personal på hver uavdeling, men samarbeider også på tvers i forskjellige sammenhenger.