Blåbær

Blåbær har plass til 24 barn i alderen 3-6 år. Avdelingen har to pedagogiske ledere og to assistenter.

De ansatte har stort sett lang fartstid på Eikely. For oss på Blåbær er det viktig å jobbe mot at barna får en sosial kompetanse, dvs. "Evnen til å kunne gå inn i lek og samspill med andre på en positiv måte".

Vi gir god tid til lek. Og vi jobber med språkutvikling. Vi bruker språkleker i samling, og barna synes det er kjempespennende med eventyrdramatisering. Dramatisering gir språkutvikling samt utvikling av fantasi og kreativitet. Dette gir igjen en trygghetsfølelse og barna opplever mestring. Og dramatisering gir også positive bidrag til rolleleken.

Vi har ofte ulike temaer som vi jobber tverrfaglig med. Noen ganger tar vi utgangspunkt i det barna selv er opptatt av, og på den måten har barna innflytelse på sin egen hverdag.

Blåbær ønsker å gi barna mange gode og positive opplevelser ute i naturen. Blåbær er ute på langtur 2 ganger i uka. Dette styrker barns evne til å bevege seg i natur, og er svært godt for motorikk, kropp og sjel. Vi bruker ofte de flotte friluftsbasene Eikely barnehage har. Vi tar også turer til andre steder i nærområdet. Å stoppe opp og undre seg over naturens mangfold sammen med barna, er noe vi setter pris på. Forstørrelsesglass og oppslagsverk er stadig i ivrig bruk.

Velkommen til oss på Blåbær