Bjørnebær

Bjørnebær har 15 barn i alderen 0-3 år. Avdelingen har to pedagogiske ledere og tre assistenter.

Bjørnebær
- det er oss. Vi er en gjeng med sprudlende damer med og uten rynker!

Her jobber vi mye med at barna skal bli trygge på seg selv, de andre barna og oss
voksne. Det er en forutsetning for utvikling på de fleste områder. Vi vil også
hjelpe barna til å bli selvstendige ved at de får litt trening på å kle seg
selv, være med å bestemme hva de vil ha på maten, få sjanse til å smøre maten
selv etter hvert og bestemme hva og hvem de vil leke med.

Vi er også opptatt av at de skal glede seg over å være ute. Frisk luft er utrolig
viktig både for kropp og sjel, og en super arena for å bli bedre kjent med
hverandre og for å ha det gøy!

– glede og humor er viktig!

Hvert enkelt barn skal bli sett og hørt! Det er kanskje det minste ”problemet”, da vi får mange fantastiske øyeblikk sammen med barna deres. Og det er veldig inspirerende for oss å se utviklingen de har på alle områder!