Trygghet

I Eikely barnehage prøver vi hele tiden å ha nok hender og nok fang.

Trygghet er grunnlaget for all læring. Føler du deg utrygg, hvis verden er skummel, så lærer du ikke mye. Eikely barnehage skaper et godt og trygt miljø gjennom 6 adskilte avdelinger med fast personale. Vi har faste vikarer som trer inn ved sykdom. Vi prioriterer nok personale, slik at vi har nok voksne hender og fang som har tid til barna. Vi fokuserer på samhandling, det gode smilet, den gode latteren og den trygge voksne. Når smilet er på plass, når vi ler og koser oss, da kan barna først ta del i de læringsarenaene vi tilbyr, om det er innen musikk eller forming.