Bringebær

Bringebær har plass til 24 barn i alderen 3-6 år. Avdelingen har to pedagogiske ledere og fire assistenter.

Vi er en god gjeng som koser oss både inne og ute. Vi bruker nærmiljøet til turer, og koser oss med niste eller bålmat på tur.

Rammeplanen side 11 om livsmestring og helse: "Barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet og fremme barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling. Måltider og matlaging i barnehagen skal gi barna et grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner."

Vi setter stor pris på god mat på Bringebær. Og aller helst mat laget av både barn og voksne sammen. Måltidet skal være et godt samlingspunkt for alle. Dette er en fin anledning til å se og høre alle barna gjennom gode samtaler rundt bordet. Vi tror på at barna utvikler matglede gjennom å spise sammen, spise variert og å få være med å tilbrede mat.

Alle barn skal oppleve å bli sett, forstått og respektert (Rammeplanen side 19). Dette er viktig for oss. Gjennom trygghet og omsorg, skal vi bidra til at barna opplever trivsel, glede og mestring på Bringebær.