Prosess fremfor resultat

Prosessen er viktigere enn resultatet. I en barnehage er det å oppleve mestring helt avhengig av at personalet "ser" barnet hele tiden, og skaper trygghet for at mestring, det er noe man lærer seg etterhvert, om det er påkledning eller forming.

Vi i Eikely er ikke så mye opptatt av at barna skal være "flinke" til alt mulig. det viktigste er å ta de små skritt fremover mot mestring. Det kreves oppmuntring, snill ledelse, fokus på det som skjer nå. Samtidig opplever vi at barn blir veldig fornøyde med seg selv når de endelig mestrer noe, om det er å gå på do alene eller om det er å synge en sang helt riktig. Noen skriver navnet sitt når de er tre, andre når de er fem. Vi oppmuntrer barna til å prøve nye ting. Det å gå i ulendt terreng er ikke bare bare for en 2 åring, men med trening så mestrer de det også etterhvert.