Kvalitet

Kvalitet er antall fang og antall pedagogiske ledere

Eikely barnehage er stolte over at vi pr dags dato har to pedagogiske ledere pr avdeling. Øie-utvalget for bemanning i barnehager har foreslått at barnehager skal ha 50% pedagoger, 25% barne og ungdomsarbeidere, og det har Eikely barnehage.

Kvalitet i barnehager er først og fremst gode og omsorgsfulle voksne og det antall fang barna har å sitte på. I Eikely har vi 1 voksen pr 3 små på småbarnsavdeling og vi har 1 voksen pr 6 store på storbarnsavdeling. Videre har vi faste vikarer, sjelden vil barna møte ukjente vikarer.

Avdelingene er adskilt, og hver avdeling har sitt personale. Barna møter altså den samme garderoben på samme avdeling med de samme voksne hver dag.

Vi samarbeider "på tvers" på førskolegrupper, og på aldersdelte grupper for 3 og 4 åringene.